Асоциация Анимус беше домакин на 4 среща на партньорите по проект „Подкрепа на жертвите на престъпления“ (SupportVoC) в София.

На Международния ден на жената, 8 март, фондация Асоциация Анимус беше домакин на четвъртата среща на партньорите по проект „Подкрепа на жертвите на престъпления“ (SupportVoC).

Заедно с колегите от КМОП (Гърция), CESIE (Италия), Университета на Барселона (Испания) и „Надежда за децата“ (Кипър) обсъдихме адаптирането на Стандартните оперативни процедури за подкрепа на жертвите на престъпления в България, Италия, Кипър и Гърция. Колегите от Университета на Барселона изработиха Стратегически план-модел за общодостъпни услуги за жертви на престъпления, които да бъдат адаптирани към различните национални условия и рамки. Този стратегически план беше обсъден в контекста на предизвикателствата, с които се сблъсква всеки партньор в страната си на институционално и практическо ниво. На партньорската среща, която се проведе на 7 и 8 март бяха обсъдени изпълнените до момента дейности и резултатите от тях, и бяха планирани и уточнени следващите дейности до края на проекта.

Проектът „Подкрепа на жертвите на престъпления“ (SupportVoC) има за цел да допринесе за насърчаването и защитата на правата на жертвите на престъпления вИспания, Гърция, Италия, България и Кипър, чрез разработването и прилагането на модел и Стандартни оперативни процедури (СОП) за Общодостъпни услуги за подкрепа на жертвите (Generic Support Victim Support Services (GVSS). До момента в рамките на проекта бяха изследвани националните политики и услуги, които са обобщени в Национален доклад и бяха направени препоръки чрез специално проведена фокус група с представители различни държавни институции и организации предоставящи услуги. Проектът се реализа от 1 ноември 2017 г. В България, партньор на фондация Асоциация Анимус е Националната комисия за борба с трафика на хора.
www.supportvoc.eu

thumbnail thumbnail1 thumbnail2 thumbnail3 thumbnail4