Асоциация Анимус проведе обучение за подкрепа на активното бащинство, част от кампанията „Да бъдеш баща“

IMG_6128

На 17 и 18 ноември 2014 г. се проведе обучение на учители в детски градини на тема „Създаване и прилагане на модели за подкрепа на активното бащинство“. Това е първото от поредица обучения, организирани от Фондация „Асоциация Анимус“, част от Националната кампания „Да бъдеш баща“. Тези обучения, които ще се проведат през следващите две години, целят повишаване на информираността и чувствителността по отношение на значението на бащинската фигура в развитието на детето, както и изработване и прилагане на модели и практики за подкрепа на активното бащинство, които ще станат част от достъпен за всеки учител наръчник.

В обучението взеха участие 12 учители от 4 детски градини в София: ЦДГ 93 „Славейче“, ОДЗ 22 „Великденче“, ЦДГ 67 „Чучулига“ и ЦДГ 166 „Веселушка“.

Участниците в обучението активно обсъждаха свои актуални трудности в ежедневната си работа с деца и родители, и получиха насоки за действие в случаи на ситуация на деца в риск, които често са резултат от непълноценното или нездравословно включване на бащите.

Бъдещите обучения ще обхванат учители от детски градини и училища, както и социални работници от Отдел „Закрила на детето“.
         

Проявяващите интерес към тези обучения могат да се свържат с нас.

Повече снимки от обучението, както и видео с връчване на сертификатите можете да видите на нашата фейсбук страница Фондация „Асоциация Анимус“

Какво е „Позитивно родителство“? Подход за отглеждане на детето, при който се укрепва връзката между родители и деца, основана на взаимно уважение, подкрепа, разбиране на разнопосочните и променливи във времето интереси и споделена чрез общуване по ненасилствен и конструктивен начин. Подходът е насочен към разгръщане на потенциала на детето в различни области.