Видеоклип към проблемите на жертвите на трафик от трети страни при достъп до пазара на труда

tolerantЕкипът на проекта „ТОЛЕРАНТ – Международна мрежа за заетост и интеграция на жени, жертви на трафик” (AMIF/821655) създаде видеоклип, чрез който да се насочи вниманието на обществото към проблемите на жертвите на трафик от трети страни при достъп до пазара на труда. Клипът носи ясното послание, че всеки има право на достоен труд, особено жертвите на трафик на хора. Легалната работа е най-сигурният начин да се предотврати повторния трафик. Това важи и за жените мигранти, бежанки и търсещи убежище, които са станали жертва на трафик по пътя към Европа.

Видеоклип