„В защита на правата на човека“ Пресконференция

Фондация „Джендър алтернативи“ представи своят проект „В защита на правата на човека“, финансиран от Фонд „Активни граждани“- България в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.
Проектът се осъществява в партньорство с още три организации: Фондация „Асоциация Анимус“- София, Фондация „Фонд за превенция на престъпността ИГА“ – Пазарджик, Фондация „Български адвокати за защита правата на човека“ – София.
Периодът на изпълнение на проекта е 3 години: от 09.07.2021 год. до 08.04.2024 год.
Целта на проекта е подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека, провеждане на кампании за повишаване на осведомеността за правата на човека, вкл. чрез включване на млади хора, както и предоставяне на правна помощ и консултации за жертви на дискриминация и нарушения на човешки права.
До декември 2021 год. по проекта са изготвени три броя изследвания за домашно насилие, сексуално насилие и трафик на хора, като на база на изводите от тях от януари 2022 г. започна специализираната работа с жени и деца жертви на домашно насилие, с акцент хора от ромски произход. Три екипа в Пловдив, София и Пазарджик извършват безплатни юридически и психологически консултации за пострадалите.
Сред основните дейности е предоставяне на безплатно процесуално представителство за най-уязвимите, които не могат да си позволят адвокатска защита. По проекта към момента се водят 27 производства за домашно насилие. „За 10-годишната ни практика това е втори проект, по който ни се дава право да водим безплатно дела. Затова сме благодарни на фонд „Активни граждани“. Това е невероятно изключение и невероятна възможност за хората“ – посочи адв. Кадиева, Управител на Фондация „Джендър алтернативи“.