Гореща телефонна линия за пострадали от домашно насилие

Проектът „Национална Гореща телефонна линия за подкрепа и насочване на хора, пострадали от насилие” има за цел да осигури достъп до помощ за пострадали от домашно насилие чрез Национална гореща телефонна линия за преживели насилие 02 981 76 86, както и да осигури насочване към социални услуги в цялата страна, които могат да съдействат при случаи на домашно насилие.

Групите, към които е насочен проекта са жени, мъже и деца, пострадали от домашно насилие и техните близки от цялата страна. Друга важна целева група са консултантите на Националната гореща телефонна линия за подкрепа и насочване на хора, пострадали от насилие.

Основна дейност по проекта бе функциониране на Гореща телефонна линия за хора, пострадали от домашно насилие 02/ 981 76 86.