Домашен насилник влиза в ареста по сигнал на клиенти на Кризисния център

 

Temida6По сигнал на клиенти на кризисен център „Св. Петка“ на Асоциация Анимус , Софийска районна прокуратура образува досъдебно производство за системни закани с убийство на малолетно дете и майка му. Разследването изрично се възложи на разследващ полицай от централното управление на Столична дирекция „Полиция“, с указания същото да не се превъзлага на районно полицайско управление. Извършителят, с когото пострадалите са живели в общ дом, е привлечен като обвиняем и го заплашва най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Искането за най-тежката мярка, Софийска районна прокуратура защити преди няколко дни в съда със следните съображения: „престъплението е деяние извършено в условията на продължавано престъпление, като са отправени закани за убийство както към пострадалата Н. така и спрямо нейното малолетно дете. Тези закани са отправени в условията на системно насилие с психически и физически тормоз. Макар обвиняемият да има претенции, че личния му живот следва да си остава личен, то темата за съществуващото домашно насилие е с доста широк отзвук в последните години, като води до трагични последици. Поради това считам, че именно това обуславя високата обществена опасност на деянието на дееца да извърши друго престъпление.“

Софийски районен съд напълно се съобрази с искането и със съображенията на Прокуратурата и постанови „задържане под стража“, със следните мотиви:

“Налице е и реалната опасност обвиняемият да извърши престъпление по отношение на пострадалата Н. Действително, няма данни след настаняването на Н. и децата в кризисния център обвиняемият да ги е притеснявал, респ. нарушавал издадената заповед за назабавна защита …. Тези обстоятелства обаче сами по себе си не намаляват обществената опасност на дееца и деянието. … По делото са налице данни за системен тормоз осъществяван от страна на обвиняемия по отношение на Н. и детето й. Деянието е осъществено при условията на продължавана престъпна дейност, с упоритост на умисъла и чувство на безнаказаност. Изложеното по-горе формира у съда убеждение, че ако спрямо обвиняемия не бъде взета мярка за неотклонение „задържане под стража“, съществува реална опасност същият да извърши престъпление.“

Безупречните действия на Прокуратурата и съда по това дело представляват отдавна чакано разбиране на домашното насилие, първо, като престъпление срещу децата и, второ, като престъпление, което изисква спешни мерки за закрила на пострадалите поради сериозен риск за здравето и живота им.