КАМПАНИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТРАФИКА НА ХОРА И ТРУДОВАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Animus-Rotten_OOH_Triptych_08_10_15 web

По повод 18 октомври, Европейския ден срещу трафика на хора, Фондация „Асоциация Анимус” стартира кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация под надслов „ИМА НЕЩО ГНИЛО В ОБЯВАТА”. Тя цели да насочи вниманието на търсещите работа в чужбина към рисковете да бъдат измамени и въвлечени в трафик на хора. Горещият телефон на „Асоциация Анимус” – 02 981 76 86 е на разположение за въпроси и консултации по въпроса.

КАМПАНИЯТА
Кампанията се осъществява по проект „Съвместни усилия от страна на България и Швейцария за незабавна и безусловна закрила на жертвите на трафик и превенция на трафика на хора”, финансиран от Швейцарско-българската програма за сътрудничество.
Подкрепена е от Националната комисия за борба с трафика на хора.
Творческата идея на кампанията и реализацията й се осъществява от „New Moments New Ideas”

Материалите се разпространяват из цялата страна благодарение на сътрудничеството с „Български пощи”, Агенция „Социално подпомагане” и Агенция по заетостта към МТСП и Главна дирекция „Гранична полиция” на МВР