Комплекс за социални услуги за деца и семейства, състоящ се от център за обществена подкрепа и Звено ''Майка и бебе''

sm-logo2Комплексът за социални услуги за деца и семейства, управляван от Фондация “Асоциация Анимус” се състои от Център за обществена подкрепа и Звено „Майка и бебе”.

И през 2015 година, постигнатите  резултати са плод на много грижа за хората, климата на работа, компетенциите и отговорността на всеки член на екипа. Продължаваме да поддържаме високо квалифициран персонал, тъй като анализите ни през годините показват, че   активната психологическа и социална работа е ресурс, чрез който се постига качествена социална услуга. Това, само по себе си е предизвикателство, което ни задължава да надграждаме и усъвършенстваме своите знания и умения и да постигаме още по голяма ефективност и качество на предоставяните от нас услуги. Гарант за качеството на предоставяните услуги  е и принципа, който сме въвели в практиката, и който продължаваме да прилагаме,   потребителят да е активен участник в процеса на предоставяне на услугата. Всеки вид социална услуга е организирана така, че да дава възможност на потребителя да развива своята независимост, а не да се превръща в зависим от грижа и от самата услуга.

И през 2015 година екипът на ЦОП  продължи да работи по всички разписани програми с голям брой потребители. Прави впечатление, че през четирите години на управление на ЦОП трайно се утвърди и програмата Музикална рехабилитация. От програмата Музикална рехабилитация се възползват деца носители на разнообразни проблеми и затруднения: осиновени деца, деца с поведенчески проблеми, деца  преживели насилие, деца с обучителни затруднения и др. Чрез Музикалната рехабилитация децата подобряват артикулацията и способността си за изразяване, както и за развиване на концентрацията и вниманието. Чрез използването на музиката като универсален медиум за изразяване, децата се подпомагат в общуването и се дава възможност по безопасен начин да изразяват емоционални състояния. Това е от особена важност за деца с травматична история. Музикалната рехабилитация се осъществява като децата пеят, слушат песни и музика, учат се на ритъм и хармония. Ярък пример за ефекта от тази програма е случаят на Моника. Детето се обучава в момента в училище „Луи Брайл” за деца с нарушено зрение. Моника е напълно незряща. Момичето има много големи дадености и се развива много добре в музикално и певческо отношение. Нейното желание е да продължи обучението си в музикално училище или по-нататък в музикалната академия. Моника участва като индивидуален изпълнител в конкурса „Път към славата” на 31.01.2015г., 01.02.2015г., където печели овациите и възторга на публиката. През януари 2015г. с любезното съдействие на „Александра Аудио”, реализирахме самостоятелен аудио запис.  Александра Аудио, спонсорираха записа на това талантливо дете, с което сбъднаха една от мечтите му.

Тази и още много такива успешни случаи, ни носят удовлетворение от работата и ни дават сили да продължаваме да предоставяме социалните услуги, които да повлияват на благосъстоянието на потребителите и реално да подобряват качеството им на живот.

Звено „Майка и бебе”

Социалната услуга Звено „Майка и бебе” е с отворен режим на пребиваване, настаняването се осъществява от О”ЗД”, като мярка за закрила за децата и ние работим в тясно сътрудничество с тях, обединени в общата цел за постигането на добри и ползотворни резултати.

Усилията на екип Звено „Майка и бебе” са насочени към повишаване  на социалните компетентности на майките, с цел подобряване на цялостното  им функциониране, като се набляга на подкрепата на майката в полагането на грижите за бебето, с което да се утвърди усещането за сигурност и увереност в ролята им на родител, както и изграждане на емоционална връзка майката – дете. Важна посока на работата е подкрепа на майката при създаването на пълноценна и плътна връзка на привързаност с бебето, както и усилената работа с подкрепящата среда и разширеното семейство на майката с цел пълната й реинтеграция.

Благополучието и пълноценното развитие на децата е наш приоритет, затова е подбран екип от специалисти, за които работата в Звеното не е просто „работа”, а призвание, отдаденост и съпричастност.