Кризисен център за пострадали от насилие ''Св. Петка''

sm-logo2Кризисният център „Света Петка” е единственото място в София за настаняване на пострадали от домашно насилие, жени и деца. Услугата се ползва от пострадалите от домашно насилие не само в София и София област, но и от цялата страната.

Спешното настаняване, навременната психологическа помощ и социалното застъпничество са дейности, които създават базисните условия за справяне в ситуация на насилие. Непрекъснатия денонощен режим на Кризисния център дава възможност за навременна подкрепа, който в отделни случаи е животоспасяваща.

Партньорската работа с други структури, ангажирани с разрешаването на проблемите на пострадалите от домашно насилие  е от голямо значение за успешното им разрешаване.  Поради това, една от основните задачи на екипа през изминалата година продължава да е поддържането, достъпността и участието на други служби, за осигуряване на възможност за избор и непрекъснатост на грижата за пострадалите. Значителни усилия бяха посветени на посещения на съответните служби, което е една добра форма на инвестиция, в резултат на което се увеличава броя и ефективността на съвместната ни работа по случаи.