Кампания за борба срещу домашното насилие „Любовта не боли! Говори! Помогни!“

VIZITKA lice_page-0001

 

На 25 ноември 2021г. в деня на Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените, фондация „Асоциация Анимус“ стартира кампания „Любовта не боли! Говори! Помогни!

Целта на кампанията е да повиши информираността на широката общественост за феномена домашно насилие, последствията от него, как да го разпознаем и насърчаване на сигнализирането при случаи на домашно насилие.

Кампанията е насочена за широката общественост и се надяваме със създадените информационни материали да изпълним поставената цел. 

Кампанията е в рамките на проект „Активни срещу насилието над жени”, изпълняващ се с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

www.activecitizensfund.bg