Наръчник за интегрирано предоставяне на подкрепа за заетост на жени, гражданки на трети страни, които са жертви на трафик на хора с цел сексуална експлоатация

tolerantВ рамките на проекта „ТОЛЕРАНТ – Международна мрежа за заетост и интеграция на жени, жертви на трафик” (AMIF/821655) беше разработен Наръчник за интегрирано предоставяне на подкрепа за заетост на жени, гражданки на трети страни, които са жертви на трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Наръчникът представя предизвикателствата по отношение на интеграцията на пазара на труда за пострадали от трафик на хора граждани на трети страни като липса на езикови познания, дискриминация, травматичен опит и последиците от него и др. В допълнение, документът прави предложения за предоставянето на интегрирана подкрепа, която включва медицинска помощ, настаняване, правна помощ и др.. Наръчникът включва още и принципни, методи и подходи за работа. Документът е достъпен на български и английски език на уеб страницата на фондация „Асоциация Анимус”