Национална телефонна линия за деца 116 111

Националната телефонна линия за деца 116 111 отбеляза шест години от старта си през октомври 2015 г. За целия този период програмата е управлявана от Фондация „Асоциация Анимус” след спечелени конкурси по ЗОП.

Линията е 24-часова и предлага консултиране, информиране и помощ за деца – както и за пълнолетни лица, свързващи се за проблем на дете. Месечно на нея се приемат около 9 000 повиквания и се провеждат около 1000 психологически консултации. През месец май 2015 г бе осигурена възможност за увеличаване броя консултанти, така че да може се отговаря на повече обаждания. Съответно, за 2015 бе отбелязан най-големият брой приети обаждания – 108 852. Линията се ползва преди всичко от тийнейджъри и проблемите, за които търсят помощ, са разнообразни – трудности в междуличностните и семейните отношения, психосоциални проблеми, насилие и тормоз. През 2015 г делът на пълнолетните клиенти на линията нарастна значително – белег както за нейната популярност, така и за нуждата от повече и специфични услуги в общността.

Линията е и бърз и достъпен канал за подаване на информация за деца в риск – през 2015 г. са приети 649 случая, които са били предадени към Отделите “Закрила на детето“ с цел проверка на случая и намеса на място – с близо 200 повече от предходната година. Това увеличаване на броя постъпващи сигнали за деца в риск е трайна тенденция, която показва нарастващата популярност на телефонната линия, нейната разпознаваемост като достъпен канал за сигнализиране за рискови случаи, както и за получаване на психологическа помощ и подкрепа. Екипът на линията се състои от специално обучени професионалисти в сферата на психологията, социалната работа и специалната педагогика, които чрез работа на смени обезпечават непрекъснатостта на функциониране на линията.