Обучение на тема “ Работа с кандидат – осиновители и осиновители“

Фондация „Асоциация Анимус“  ще проведе обучение на тема “ Работа с кандидат – осиновители и осиновители“. Обучението ще се проведе в гр. Царево от 07-09.10.13г. Участие в него ще вземат служители на Центрове за обществена подкрепа от цялата страна. Обучението е насочено към развиване на капацитета на специалисти, работещи по случаи на кандидат – осиновители и осиновители.