Обучение – Работа по случаи на сексуално насилие над деца

Фондацията организира обучение на тема:

Работа по случаи на сексуално насилие над деца

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 6-ти – 8- ми ЮЛИ 2015г.
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: гр. Царево в базата на Българо-Германски център за професионално обучение
ОБУЧИТЕЛ: Катя Кръстанова- клиничен психолог и психотерапевт към Фондация „Асоциация Анимус” с доказан теоретичен и практичен опит.

Обучението е предназначено за:

o работещи в Центрове за обществена подкрепа – психолози и социални работници и както и за специалисти от помагащите професии с натрупан практически опит, които работят директно с клиенти;

Цели на обучението:

o Развиване на нагласи на чувствителност към сексуалното насилие;
o Умения за разпознаване различните форми на сексуално насилие над деца;
o Разпознаване симптомите на травмата и умения за изграждане на хипотези за вида преживяно сексуално насилие при деца;
o Умения за оценка и работа с деца, преживели сексуално насилие;
o Разпознаване на инцестното семейство;
o Принципи на работа със семейства в случай на инцест.

На участниците ще бъде предоставена възможност за прилагане на наученото през работа върху казуси и разиграване на случаи от практиката.

За информация и записвания:

Тел./Факс: +359 2 9835205; 9835305; 9835405
e-mail: animus@animusassociation.org