„Паспорт“ за социални умения и емоционална интелигентност

04_BUTON-PASPORT-9-11

 

През месец януари фондация „Асоциация Анимус“, с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“, стартира изпълнението на проект „ПАСПОРТ” за социални умения и емоционална интелигентност.

Основната цел е да се предостави на училищата цялостна приложима онлайн програма за насърчаване на психичното здраве на учениците, емоционалната интелигентност и способностите им да развиват и ползват разнообразни стратегии за справяне с житейски трудности, с което да се подпомогнат академичните постижения.

Програма „Паспорт“ е за деца между 9 и 11 години.

Отново учителите провеждат часове с децата, като децата разработват свои собствени положителни стратегии за справяне с проблеми чрез ангажиращи дейности:  четене на комикси, дискусия, игри, гледане на филмчета. Тези дейности създават благоприятна атмосфера, в която може да се говори по трудни теми. Използва се цветната дъска за игра, за да намерят възможно най-много решения. Има и домашни дейности за засилване на ученето у дома със семейството. Децата са насърчени да мислят върху различни начини за справяне с различни проблеми, след което общо преценяват стратегията. Добра стратегия е тази, която ти помага да се почувстваш по-добре и не наранява теб или някои друг.

„Паспорт“ подпомага емоционалното развитие на децата, както и изграждането на умения за справяне с трудностите, благодарение на които децата ще могат по-лесно да преминават през предизвикателствата и проблемите в живота си.

Програмата се състои от 17 сесии. Във всяка от тях децата ще прочитат по един епизод от комикс, илюстриращ темите на програмата, след което ще участват в занимания, чиято цел е да им помогне да открият и експериментират различни начини за справяне. Въпреки, че историите в комиксите са измислени, заниманията в клас включват всекидневни ситуации, в които децата биха могли да попаднат. Сесиите са разпределени в пет модула:

Модул 1 – Емоции
Модул 2 – Взаимоотношения и взаимна подкрепа
Модул 3 – Трудни ситуации
Модул 4 – Честност, справедливост и това, което е правилно
Модул 5 – Промяна и загуба

Програма „Паспорт“ има същите цели и теоретични основи, като програмите „Приятелите на Зипи“ и „Приятелите на Ябълка“, които са помогнали вече на почти два милиона деца в над 32 държави. Програмата може да се използва както при деца, преминали програмите „Приятелите на Зипи“ и/или „Приятелите на Ябълка“, така и при деца, които не са участвали в тях.

Програма „Паспорт“ е създадена от мултидисциплинарен екип с ръководител професор Браян Мишара от Квебекския университет в Монреал, Канада, и е финансирана от Агенцията по обществено здравеопазване на Канада. Програмата е разработвана в продължение на пет години и в пилотното издание са участвали над 3000 деца, учители и родители.

Програма „Паспорт“ се лицензира от Partnership for Children и се предлага в цял свят. В България програмата се предоставя от единствената лицензирана организация Фондация „Асоциация Анимус”.

За прилагането на програмата ще бъдат обучени 80 учителя от цялата страна, на които ще бъде оказана методическа подкрепа по време на прилагане на програмата в учебна среда.

Финансираща организация:

Logo-ABF(1)