Пет години Национална телефонна линия за деца 116 111

116111

Националната телефонна линия за деца 116 111 навършва пет години! Линията е към ДАЗД, а екипът на Фондация „Асоциация Анимус” я управлява от нейното създаване през 2009 година. За този период над 440 000 обаждания са приети на линията и са осъществени повече от 88 000 консултации с деца, родители и загрижени възрастни. Подадени са вече 1618 сигнала за деца в риск към органите по закрила на детето, а броят им нараства ежедневно. На безплатния и денонощен телефон се свързват деца от цялата страна и търсят консултация, помощ или информация за различни свои проблеми – с връстници, в семейството, в училище. Всеки пълнолетен гражданин, който има информация за дете в риск или иска да се консултира по проблеми, свързани с деца, също може да се обади. Телефонната линия е особено ценен ресурс за децата от по-малки населени места, където достъпът до други услуги е значително по-труден, а често няма психолози и педагогически съветници в училище.

Екип от специално подбрани и обучени специалисти – психолози, педагози, социални работници – приема обажданията и се стреми да предостави емоционална подкрепа и подходяща информация на всеки обадил се. Консултация може да получите и чрез имейл през сайта на линията: http://116111.bg/

Екипът на Фондация „Асоциация Анимус” благодари на настоящите консултанти на телефонната линия, които ежедневно посрещат трудностите, с които се сблъскват децата. Също така изказваме благодарност и към всички консултанти, които са влагали сърцата си в телефонното консултиране през годините и за които тя продължава да е кауза.