ПРОЦЕДУРА ЗА ОТКРИТ ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

daphne_logo.jpg2
flagge_eu-smaolll

Проектът е финансиран от програма Дафне на Европейския съюз

 

Фондация „Асоциация Анимус” Ви кани да представите оферта

за подготовка и провеждане на обучение на учители и превенционни уъркшопи на ученици от общообразователни училища по темата „Училищен тормоз – разпознаване, превенция, прилагане на подход, фокусиран към децата” във връзка с проект по договор, сключен между Европейската комисия и Фондация „Асоциация Анимус” JUST/2013/DAP/AG/5372 „Разпознаване и предотвратяване на тормоза в училище чрез участие и гледна точка на децата в 7 държави от Европейския съюз”.

Документите за участие в процедурата могат да бъдат получени в офиса на Фондация „Асоциация Анимус” на адрес ул. Екзарх Йосиф 85 или да бъдат изтеглени от сайта на асоциацията – http://animusassociation.org/

Офертите на заинтересованите лица се подават във Фондация „Асоциация Анимус” на адрес ул. Екзарх Йосиф 85, София 1000, не по-късно от 17.00 часа на 10.10.2015г.
Можете да подавате офертите и по електронен път на адрес animus@animusassociation.org.
Подадените оферти ще бъдат разгледани на 12.10.2015г. от 11.30 часа на същото място.

Дата на изпращане на поканата: 3.09.2015г.
За контакти: Марина Ангелова – координатор, Фондация „Асоциация Анимус”, тел 02 9835205.