По-добра защита за жертвите на престъпления след изменения в НПК

Temida6От 22.02.2019 г. са в сила нови разпоредби в Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК), които пряко засягат клиентите на фондация „Асоциация Анимус“. Подобренията в НПК касаят жертви на престъпления, които съдействат за разследване на престъпленията, и които са в риск от сплашване и отмъщение.

Тези лица вече ще бъдат задължително уведомявани, когато обвиняемият наруши мярка за неотклонение, или такава мярка бъде отменена или изменена с по-лека, както и при постановяване на условни присъди.