Процедура за открит избор на изпълнител за предоставяне на супервизии

Фондация „Асоциация Анимус” Ви кани да представите оферта за предоставяне на супервизия по случаи на деца и техните родители във връзка с преживян тормоз в училище. Поканата е във връзка с проект по договор, сключен между Европейската комисия и Фондация „Асоциация Анимус” JUST/2013/DAP/AG/5372 „Разпознаване и предотвратяване на тормоза в училище чрез участие и гледна точка на децата в 7 държави от Европейския съюз”.

Изисквания към супервизорите:

  • да имат необходимите квалификация и опит да предоставят индивидуални и групови супервизии,
  • да познават специфичните параметри на предоставяната услуга,
  • да бъдат външни за екипа на Анимус експерти.

Документите за участие в процедурата могат да бъдат получени в офиса на Фондация „Асоциация Анимус” на адрес ул. „Екзарх Йосиф” № 85 или да бъдат изтеглени от сайта на асоциацията – http://animusassociation.org/

Офертите на заинтересованите лица се подават във Фондация „Асоциация Анимус” на адрес ул. „Екзарх Йосиф” № 85, София 1000, не по-късно от 17.00 часа на 22.02.2016г.
Можете да подавате офертите и по електронен път на адрес animus@animusassociation.org.
Подадените оферти ще бъдат разгледани на 23.02.2016г. от 12.00 часа на същото място.

Дата на изпращане на поканата: 21.01.2016г.
За контакти: Марина Ангелова – координатор, Фондация „Асоциация Анимус”, тел 02 9835205.

 

Проектът е финансиран от програма Дафне на Европейския съюз

flag_yellow_high daphne_logo-small