Психоанализа

Една от най-важните цели на психоанализата е да помогне на човек в усилията му да разбере и успешно да разреши вътрешните си конфликти. Психоанализата подпомага психичното развитие на индивида, способността за творчество, работа и удоволствие. Психоанализата подпомага справянето с неудачите и изграждането на личността в здраве и в болест, в моменти на благополучие и в криза.

Ние вярваме, че умението да познаваме чувствата и мотивите си и да управляваме изборите си, признавайки човешките си желания и страсти, изгражда основата на пълноценния човешки живот.

Основна ценност за нас е да подпомогнем всеки отделен човек да постигне своя вариант на удовлетворение и радост.

Психоанализата е подходящ метод за развитие и постигане на вътрешна свобода и увереност при хора с любопитни умове. Хора, мотивирани да инвестират време и усилие в интересното и предизвикателно познание за самия себе си и връзките с околните.

За да обсъдите възможността за психоанализа, може да се запишете за консултация с квалифициран специалист на телефоните на рецепция на Центъра: 02/ 983 5205; 983 5305; 983 5405 Работно време от 9.00 ч. до 17.30 ч.