Публично обявление за избор на външни доставчици на услуги по проект

Публично обявление за избор на външни доставчици на услуги по проект „Revival: Подходяща среда за защита на жени, жертви на насилие, на всяко равнище” № 776629-SDO-REC-VAW-2016/REC-VAW-AG-2016-01

Дата: 30.08.2019г.

Във връзка с изпълнението на проект „Revival: Подходяща среда за защита на жени, жертви на насилие, на всяко равнище” № 776629-SDO-REC-VAW-2016/REC-VAW-AG-2016-01, в партньорство с 6 организации от 2 други държави в ЕС: Associazione Spazio Donna, Associazione Salute Donna и Azienda Sanitaria Locale Caserta от Италия и Fundacio Hospital Universitari Vall D’Hebron – Institut de Recerca (VHIR), Universitat Autonoma Barcelona (UAB) и Institut Catala de la Salut (Institut Salut) от Каталуния, Испания, Фондация „Асоциация Анимус” Ви кани да представите оферти за доставка на следните услуги за финално събитие на 21 ноември 2019г.:

– предоставяне на зала за провеждане на събитие за 100 човека
– предоставяне на кетъринг – храна и напитки за провеждане на събитие за 100 човека
– водещ на събитие
– фасилитатор на събитие
– визуализация на събитие
Изисквания към участниците:
– да имат необходимите квалификация и опит за предоставяне на горе-упоменатите стоки и услуги;
– да познават специфичните параметри на предоставяната услуга;
– да предоставят най-доброто съотношение между цена и качество.

Моля, представете вашата оферта съгласно горните изисквания, с включен ДДС, и не по-късно от 14.10.2019г. по електронен път на animus@animusassociation.org

Подадените оферти ще бъдат разгледани на 15.10.2019 г. и кандидатите ще бъдат уведомени за направения избор на доставчик в рамките на същата дата.

За контакти: д-р Донка Петрова – Координатор, Фондация „Асоциация Анимус”, тел 02/983 52 05.

Проектът е финансиран по програма Правосъдие на Европейска комисия.