РАБОТА НА ГОРЕЩА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ

ФОНДАЦИЯ „АСОЦИАЦИЯ АНИМУС” НАБИРА ДОБРОВОЛНИ СЪТРУДНИЦИ ЗА РАБОТА НА ГОРЕЩА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ПОСТРАДАЛИ ОТ НАСИЛИЕ

Условия за кандидатстване:

  • Желание за трупане на опит и развитие в  сферата на психологическото консултиране
  • Интерес към психологическите измерения на насилието, травмата и възстановяването
  • Желание за практически опит в подпомагането на хора
  • Готовност за доброволческа дейност между 4 и 16 часа седмично
  • Възраст над 21 години

Ако проявявате интерес, моля свържете се с нас на телефон 02 813 02 50, за да бъде насрочен час за интервю.

За одобрените на интервю кандидати ще бъде организиран интензивен тренинг, който продължава пет дни и обхваща широк набор от теми и цели формиране на базови консултативни умения и умения за кризисна интервенция, както и запознаване със спецификата на травмата от преживяно насилие и процеса на преодоляването й. Тренингът е интерактивен и застъпените теми са богато илюстрирани с практически казуси и ролеви игри.

В края на обучението всеки от участниците получава сертификат.

Времето, през което всеки един консултант е работил доброволно на Горещата телефонна линия за пострадали от насилие, се счита за стаж и опит по специалността.

За контакти и допълнителна информация: Марина Грибачева

Тел: 02 813 02 50                               всеки работен ден от 9.00 до17.00 часа