Свободни места за настаняване на жени, жертви на насилие

Фондация „Асоциация Анимус“ обявява, че в Кризисен център за пострадали от насилие „Св. Петка“ има свободни места за настаняване на жени, жертви на насилие и техните деца.

*Кризисният център  „Света Петка” представлява комплекс от социални услуги за лица, пострадали от домашно насилие, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса в случай на риск и спешност.

Към настоящия  момент Кризисният център е с денонощен достъп. Клиентите, които имат нужда от спешно настаняване, се обаждат първоначално на денонощната Гореща телефонна линия, от където биват насочвани към адреса на Кризисния център. Друг начин на достъп е чрез Полицията, когато при инцидент на насилие клиентите се водят директно от патрулната кола на адреса на Кризисния център, чрез ОЗД към ДСП или през насочване от партниращи организации и медицински служби или клиенти ползвали услугите на Центъра.