Софийски районен съд издаде заповед за незабавна защита на жена, жертва на системно домашно насилие

arbitration4Жена на 60 годишна възраст се осмели да разкаже, че е жертва на системно домашно насилие от страна на своя съпруг, в продължение на 41 годишен брак. Жертвата потърси помощ и напусна семейното жилище, като беше насочена и настанена в Кризисен център на Фондация „Асоциация Анимус”.

Софийски районен съд издаде заповед за незабавна защита за пострадалата, като освен забрана да я доближава, съдът постанови извършителят да бъде отстранен от съвместно обитаваното жилище.

Пострадалата се представялава от адв.Зарухи Задикян и адв.Кирил Станчев.

Това е пример за добра практика от страна на съда.