Учебен център – обучения

Учебен център „Анимус” към Фондация „Асоциация Анимус” организира  обучения за специалисти работещи в ЦОП

Продължителност и време на провеждане:

3 дневно обучение по 8 учебни часа – 24 учебни часа

Ще се провеждат в гр. София след 1 октомври 2012г. Събирането на групи за различните модули стартира от 1 септември 2012г. Групата стартира при минимум 8 заявили се участника. Максимален брой участници – 24.

За записването на повече от един модул таксата на модул ще е 120 лв.

За всеки модул участниците получават сертификат

При записване на два и повече модула социалните работници получават и удостоверение за професионална квалификация

За повече информация относно модулите можете да разгледате програмите тук