Хуманитарна помощ за жени и деца, жертви на насилие, настанени в Кризисен център за пострадали от насилие

iwc_logoПроектът цели подкрепа на Кризисния център на Фондация „Асоциация Анимус“ чрез предоставяне на хуманитарна помощ, свързана с доставката и предоставянето   на:

· храни за жени и деца, жертви на насилие, настанени в центъра;

· лекарства;

· медицински прегледи;

· санитарни продукти и канцеларски материали;

· ремонтна дейност;

· транспортни разходи.

Кризисния център „Света Петка“ е единственото място в гр. София за настаняване на жени и деца, жертви на домашно насилие. Услугата се използва от жертвите на насилие не само от София и София област, но и от цялата страна. Капацитетът на центъра е 8 легла. Продължителността на престоя е в рамките на 3 месеца.

Кризисният център включва набор от дейности, които помагат на жертвите на домашно насилие да преустановят кръга на насилие, да излязат от ситуацията на злоупотреба и да се възстановят от преживяното. Процесът на излизане от ситуацията на насилие и възстановяването от последствията е дълъг и индивидуален за всеки потърпевш. Необходимото време зависи от продължителността на насилието и капацитета на клиента за справяне с трудностите.

Подкрепата, която създава основните условия за справяне със ситуация на насилие са програми и услуги като спешно настаняване, навременно психологическо консултиране и социално застъпничество. Режимът на 24-часова работа на Кризисния център позволява навременна подкрепа, която в някои случаи е животоспасяваща.

Поддържането на услугите предлагани в Кризисния център е сериозно предизвикателство и е съпроводено с много усилия. Кризисния център е 24 – часова програма, която генерира голям обем разходи, свързани със задоволяване на ежедневните потребности на клиентите. С оглед  на отпималното функциориране на Кризисния център и предоствяне на качествена социална услуга е необходим по- висок разходен стандарт.

Проектът осигури финансиране за предоставяне на хранителни продукти и други хуманитарни нужди като лекарства, медицински услуги, хигиенни продукти и др.

Благодарение на тези финансови средства по проекта се осигури комфорт на пребиваване на клиентите в Центъра, като това бе една добра форма на инвестиция решаваща не само за физическото им оцеляване, но и за възвръщане на чувството им за собствена ценност и социалното им реинтегриране и функциониране.