„Техника на консултиране”

Здравейте колеги,

Обявяваме набиране на участници за модул „Техника на консултиране” – обучение за психолози, от серията квалификационни курсове за професионалисти. Обучението ще се проведе на 10 и 11 декември 2012г.
Можете да видите съдържанието на модула на сайта на Фондация „Асоциация Анимус”! http://www.animusassociation.org/?page_id=553
Заявки за участие се приемат на мейла на Фондация „Асоциация Анимус”

лице за контакт:                                                                              тел: 983-52-05
Ваня Ранкова,                                                                                 983-53-05
Координатор на Учебен център