Author Archives: Марина

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

        Уважаеми г-н/г-жо, Във връзка с изпълнение на проект WEGO! Women Economic-independence & Growth Opportunity /„Икономическо овластяване и възможности за растеж за жени, жертви на насилие”, /ref.№ JUST/2014/RDAP/AG/VICT/7365/, финансиран по Програма “Права, равенство и гражданство” на Европейски съюз, Фондация „Асоциация Анимус“ Ви кани да представите оферта за следното: Проучване с цел обособяване на икономически профил, на жени, […]

» Прочетете повече

Противодействие на училищния тормоз

Фондация „Асоциация Анимус” предлага модулно обучение, предназначено за учители за разпознаване, реагиране и насочване на децата, които извършват или са жертва на тормоз в училище. Модулите включват практически упражнения и семинарна част, които ще се проведат в два следобеда – в сряда и петък през месеците октомври – ноември 2015 г.   След обученията на учителите ще бъде предоставен и […]

» Прочетете повече

КАМПАНИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТРАФИКА НА ХОРА И ТРУДОВАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Animus-Rotten_OOH_Triptych_08_10_15 web

По повод 18 октомври, Европейския ден срещу трафика на хора, Фондация „Асоциация Анимус” стартира кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация под надслов „ИМА НЕЩО ГНИЛО В ОБЯВАТА”. Тя цели да насочи вниманието на търсещите работа в чужбина към рисковете да бъдат измамени и въвлечени в трафик на хора. Горещият телефон на „Асоциация Анимус” – 02 […]

» Прочетете повече

Има нещо гнило в обявата

gnilo - Copy (2)

КАПАНИТЕ НА РАБОТАТА В ЧУЖБИНА ИЛИ КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ ИЗМАМИ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Стотици българи заминават на работа в чужбина с надежди за по-добър живот. Всеки има сериозни причини да предприеме тази стъпка. Някои успяват да реализират мечтите си, но други са измамени, експлоатирани и попадат в капана на трафика на хора. Ако работите в чужбина и… … нямате […]

» Прочетете повече

Семинар „Настоящи и бъдещи тенденции в трафика на хора в Европа”

Safe Return Bg copy

На 20 ноември 2015г. в София ще се проведе семинар на тема „Настоящи и бъдещи тенденции в трафика на хора в Европа,” организиран от консорциум по проекта „ТРЕЙС – трафикът на хора като криминален бизнес” (TRACE: Trafficking as a Criminal Enterprise). В семинара ще участват представители на институции, академични среди и неправителствени организации от цяла Европа. Участниците ще обсъдят фактите […]

» Прочетете повече

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТКРИТ ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Проектът е финансиран от програма Дафне на Европейския съюз   Фондация „Асоциация Анимус” Ви кани да представите оферта за подготовка и провеждане на обучение на учители и превенционни уъркшопи на ученици от общообразователни училища по темата „Училищен тормоз – разпознаване, превенция, прилагане на подход, фокусиран към децата” във връзка с проект по договор, сключен между Европейската комисия и Фондация „Асоциация […]

» Прочетете повече

Трафикът на хора като криминален бизнес

Safe Return Bg copy

Настоящият проект се осъществява в партньорство с TRILATERAL RESEARCH & CONSULTING LLP (Великобритания) – водеща организация, Свободният университет в Брюксел – VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL (Белгия), Университетът в Тилбург (Холандия), Съветът на Балтийските държави (Швеция), Националната агенция за борба с трафика на хора (Румъния), Кипърската полиция (Кипър), Ла Страда Интернешънъл (Холандия). Проектът цели да подпомогне всички заинтересовани страни в борбата с […]

» Прочетете повече

Резултати от избор на външни доставчици на материали и услуги по проект „Подкрепа за гласа на детето в европейското общество чрез национални телефонни линии за деца” за периода 01.12.2012 – 30.11.2014

20.11.2012 г. Във връзка с изпълнението на проект „Подкрепа за гласа на детето в европейското общество чрез национални телефонни линии за деца” (JUST/2011/FRAC/AG/2866) , Фондация „Асоциация Анимус” обявява резултатите от избора на доставчици на следните материали и услуги: – 3-месечна Гугъл/Фейсбук кампания за популяризиране на проблемите на децата и юношите в България в периода 01.09.2014 – 30.11.2014 на цена до […]

» Прочетете повече

Публично обявление за избор на външни доставчици на материали и услуги по проект „Подкрепа за гласа на детето в европейското общество чрез национални телефонни линии за деца” за периода 01.12.2012 – 30.11.2014

Във връзка с изпълнението на проект „Подкрепа за гласа на детето в европейското общество чрез национални телефонни линии за деца” (JUST/2011/FRAC/AG/2866) , Фондация „Асоциация Анимус” Ви кани да представите оферти за доставка на следните материали и услуги: – 3-месечна Гугъл/Фейсбук кампания за популяризиране на проблемите на децата и юношите в България в периода 01.09.2014 – 30.11.2014 на цена до 5 […]

» Прочетете повече
1 2