Европейската комисия включи в бюлетина си проект срещу тормоза в училище

Фондация „Асоциация Анимус” заедно с партньорските организации, осъществили проект „Разпознаване и предотвратяване на тормоза в училище чрез участие и гледна точка на децата в 7 държави от Европейския съюз” (1.12.2014г. – 30.11.2016г.) – Barnardo’s (Великобритания), The City of Gothenburg (Швеция), International Child Development Initiatives (Холандия), Linka Detskej Istoty (Словакия), Save the Children (Румъния) и SPI Forschung (Германия), са поздравени от Европейска комисия за отлично свършената работа по изпълнението на проекта.

ЕК включи резултатите на проекта в последното издание на бюлетина си относно правата на децата. Работата на фондация „Асоциация Анимус” по превенция на тормоза в училище и промоция на психично здраве продължава чрез новия проект „Ключ към училище без страх”, финансиран от ОУК (Швейцария).

Може да видите бюлетина тук:
http://ec.europa.eu/newsroom/just/newsletter-specific-archive.cfm?serviceId=529