Търсим доброволци

campaign pictures_dobrovolci

Фондация „Асоциация Анимус” приветства и насърчава отговорни личности, желаещи да дарят от времето и уменията си като доброволци към различните програми на организацията. Най- динамичните ни програми, предлагащи най- голям брой възможности на търсещите доброволческа дейност, са  Кризисен център „Света Петка”, Гореща телефонна линия за пострадали от насилие и Комплекс за социални услуги за деца и семейства.

Предлагаме различни варианти за ангажираност на доброволците.

Възможностите за доброволческа дейност, които предлагаме, включват (но не се изчерпват с )- психологическа и  социална работа, административна дейност, изготвяне и работа по проекти, набиране на средства и връзки с обществеността.

Ако проявявате интерес към различен вид доброволческа дейност и желаете да обсъдим възможността за такава, бихте могли да се свържете с нас на e-mail animus@animusassociation.org .

Доброволците винаги са били важна и ценена част от екипа на Фондация „Асоциация Анимус”.