Кръгла маса „Подобряване достъпа до специализирана правна помощ за жертвите на трафик на хора в България“

КРЪГЛА МАСА

„ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРАВНА ПОМОЩ ЗА ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИК НА ХОРА В БЪЛГАРИЯ“

София, 27 януари 2016 г. „Домът на Европа“ (ул. „Раковски“ № 124)

 

 

9.15 – 9.30 Регистрация на участниците
   
9.30 – 10.00 Откриване на кръглата маса
  ·         Н. Пр. Том ван Оорсхот, посланик на Кралство Нидерландия в България

·         Г-жа Мариан Вайерс, експерт по правата на човека и трафика на хора, Нидерландия

·         Г-жа Надя Кожухарова, национален координатор Ла Страда България

·         Г-жа Камелия Димитрова, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора

   
10.00- 10.30 Защо е толкова важна правната помощ за жертвите на трафик на хора? Примери от практиката и дискусия

·         Г-жа Наташа Добрева, адвокат, Софийска адвокатска колегия

   
10.30 – 11.00 Кафе пауза
   
11.00 – 12.30 Модул 1 Организацията на правна помощ за закрила правата на жертвите на трафик на хора

Модератор: Диляна Маркова, експерт „Международни програми и застъпничество“, фондация „Асоциация Анимус“

   
11.00 – 11.30 Правната помощ за жертви на трафик на хора в България

·         Г-жа Петя Добрева, директор, дирекция „Правна помощ“, Национално бюро за правна помощ

   
11.30 – 12.00 Правната помощ за жертви на трафик на хора в Нидерландия

·         Г-н Бернард де Леест, бивш директор на Службата за правна помощ в Амстердам и настоящ член на Общия съвет на Холандската адвокатска колегия, отговарящ за достъпа до правосъдие

   
12.00 – 12.30 Дискусия
   
12.30 – 13.30 Обяд
   
13.30 – 15.00 Модул 2 Достъпът до специализирана правна помощ за жертви на трафик на хора

Модератор: Г-жа Мариан Вайерс, експерт по правата на човека и трафика на хора, Нидерландия

   
13.30 – 14.00 Защита правата на жертвите на трафик в България

·         Г-жа Ели Христова, член на Висшия адвокатски съвет

   
14.00 – 14.30 Защита правата на жертвите на трафик в Нидерландия

·         Г-жа Анет Коопсен, адвокат, специализирала в предоставянето на правна помощ на жертви на трафик на хора в Нидерландия

   
14.30 – 15.00 Дискусия
   
15.30 – 16.00 Кафе пауза
   
16.00 – 16.30 Препоръки, добри практики и план за действие за подобряване достъпа до специализирана правна помощ за жертвите на трафик на хора в България
  Модератор: Г-жа Мариан Вайерс, експерт по правата на човека и трафика на хора, Нидерландия

 

16.30 Закриване на кръглата маса