Kръгла маса на тема „Обмяна на добри практики за борба с трудовата експлоатация“

Фондация „Асоциация Анимус” и Конфедерацията на независимите синдикати в България организират съвместно кръгла маса на тема „Обмяна на добри практики за борба с трудовата експлоатация“ на 2 юли (понеделник) 2018 г., от 10:00 ч. в КНСБ, пл. „Македония“ № 1, Конгресен център Глобус.

Кръглата маса ще бъде открита от г-н Пламен Димитров, президента на КНСБ и г-жа Надежда Стойчева, директор на фондация „Асоциация Анимус“. Работният семинар има за цел да бъде работно пространство за споделяне на опита и предизвикателствата на различните институции и организации по отношение на идентифициране и работа със случаи на нарушени трудовите права и трудова експлоатация. На семинара са поканени всички отговорни държавни институции и неправителствени организации.

Кръглата маса се провежда в рамките на международен проект „Права на работното място – противодействие на трудовата експлоатация във всички икономически сектори в България, Полша и Румъния“, който има за цел да предотврати трудовата експлоатация, особено тежките й проявления в трафика на хора и да подобри идентификацията на случаи на експлоатация във всички икономически сектори в България, Полша и Румъния, както на граждани на тези страни, така и на мигранти. Допълнително проектът цели да противодейства на нарушенията на правата на труд чрез повишаване на знанията какво всъщност представлява трудовата експлоатация и каква е ролята на синдикатите и бизнеса в преодоляването му.

Може да видите програмата тук: ПРОГРАМА

КНСБ