Ла Страда

Програма Ла Страда за превенция на трафика на жени в Централна и Източна Европа

Национален координатор на Ла Страда-България: Надя Кожухарова Международната асоциация „Ла Страда” (La Strada International) е европейска мрежа от независими неправителствени организации, които работят в сферата на превенцията на трафика на хора и подкрепата на жертвите. В нея членуват организации от Беларус, България, Чехия, Македония, Молдова, Полша, Украйна и Холандия. Ла Страда работи за спазването на човешките права на всички жертви на трафик, със специално внимание към жените от Централна, Източна и Югоизточна Европа. Основна цел на Ла Страда е да съдейства за подобряване положението на жените и за спазване на техните универсални човешки права, включително и правото да избират да мигрират, да работят в чужбина и да бъдат защитени от насилие и злоупотреба. На 15 септември 2010 Г. Ла Страда отбеляза своя 15 годишен юбилей. През 1995 г. тя започна като проект за сътрудничество между Холандската фондация срещу трафика та жени (STV, сега Co Mensha), Ла Страда Полша и Ла Страда Чехия. През следващите години програмата се разпространи в още държави и през 2004г. беше регистрирана международна асоциация „Ла Страда”. Днес тя е призната от държавни и международни институции като водеща европейска мрежи в превенцията на трафика на хора и закрилата на жертвите. За „Асоциация Анимус” Ла Страда започна като проект през 1998 г. Много скоро разбрахме, че Ла Страда е много повече от проект или програма. Ла Страда е начин на мислене, принадлежност и мотив за развитие. Тя е рамката, в която поставяме всичките си дейности срещу трафика на хора и в подкрепа на жертвите. Ла Страда ни кара да се чувстваме част от една по-голяма общност – тази на европейското гражданското общество, което създава съвременните политики и практики за борба с трафика на хора.

ПРИНЦИПИ

Подход, основан на спазването на човешките права

Фокус върху първопричините за трафика на хора

Компенсация за жертвите на трафик

Овластяване

Не-аболиционистко отношение към проституцията

ДЕЙНОСТИ

Информационнa и лобисткa кампания

Бяхме сред първите, които заговориха за трафика на български жени за целите на сексуалната експлоатация. Участвахме в изработването на Закона за борба с трафика на хора. Въвлякохме институциите в подкрепата на пострадалите. Нашата стратегия се основава на разбирането, че трафикът на хора е едно от най-жестоките престъпления със сериозни физически и психологически последствия за жертвите, за преодоляването на което отговорност носи държавата.  В основата на нашия подход стои принципът за спазване на човешките права на трафикираните лица. Ние следим и се грижим мерките, залегнали в законодателството, националните програми и стратегии за противодействие на трафика да защитават реално правата и интересите на жертвите.