17 май – международен ден на телефонните линии за деца

Днес отбелязваме международния ден на телефонните линии за деца!
Всяко дете заслужава да бъде чуто, да бъде разбрано да получи помощ, когато има нужда от такава! Телефонните линии са бърз, достъпен и ефективен начин това да се случва.

11116

 

В България вече 9 години „Асоциация Анимус” управлява Националната телефонна линия за деца с единен общоевропейски номер 116 111 към ДАЗД. Всеки ден нашите консултанти приемат десетки обаждания. Всеки месец при нас постъпват над 50 случая на деца в риск. Във всеки един момент линията е на разположение на децата и техните родители.

 

Нашата организация е член на Child Helpline International (CHI) – глобална мрежа на над 180 телефонни линии от 139 държави, което ни позволява обмяна на опит, добри практики и идеи с колеги от целия свят.