Обучение на тема „Създаване и прилагане на модели за подкрепа на активното бащинство“

На 6-7 и 13-14 март психолози от Фондация „Асоциация Анимус” проведоха обучения с учители от детски градини на тема „Създаване и прилагане на модели за подкрепа на активното бащинство“. Тези обучения са част от Националната кампания „Да бъдеш баща” и целят повишаване на информираността и чувствителността по отношение на значението на бащинската фигура в развитието на детето, както и изработване […]

» Прочетете повече

„Осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на жертвите на домашно насилие”

Фондация „Асоциация Анимус“, в партниьорство с Фондация „Джендър алтернативи“, проведе семинар на 20.02.2015 в Пловдив, за обмяна на опит по проект „Заедно да осигурим справедливост на уязвими групи хора“. Семинарът беше на тема „Осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на жертвите на домашно насилие” Таргет група: съдии, прокурори, полицаи, адвокати, социални работници, психолози и представители на НПО […]

» Прочетете повече

NGOs&Co: Сътрудничество между НПО и бизнес-сектора в борбата с трафика на хора

На 20 февруари Фондация асоциация Анимус организира работна среща „NGOs&Co“, която имаше за цел да постави началото на дискусия и сътрудничество между неправителствения сектор, бизнес сектора и държавните институции в борбата с трудовата експлоатация и трафика на хора. Тъй като България е страна на произход на жертви на трафик поради факта, че много българи търсят работа в чужбина, най-добър партньор […]

» Прочетете повече

Обучение на тема „Кризисна интервенция при преживяно домашно насилие и трафик”

На 29ти и 30ти януари в Комплекс за социални услуги за деца и семейства, гр. София, беше проведено обучение на тема „Кризисна интервенция при преживяно домашно насилие и трафик”, с обучители Катя Кръстанова и Надя Кожухарова – психолози от Фондация “Асоциация Анимус”. Включиха се психолози и социални работници, работещи в кризисни центрове и ЦОП, както и по-широк кръг специалисти, консултиращи […]

» Прочетете повече

Обучение на тема „Осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на жертвите на домашно насилие”

На 22-23 януари, в Пловдив, се проведе обучение на социални работници за осигуряване на ефективното прилагане на законодателството за защита на правата и интересите на децата пострадали от домашно насилие, което се организира в рамките на проект финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Обучители бяха двама експерти на Фондация „Асоциация Анимус” и един на Фондация „Джендър […]

» Прочетете повече

Конкурс за консултант на деца и младежи на телефонна линия за деца

Фондация „Асоциация Анимус” обявява конкурс за подбор на консултант деца и младежи на телефонна линия за деца.  Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: Завършена бакалавърска или магистърска степен в някоя от следните специалности: Психология, Социални дейности, Педагогика. Интерес към работата с деца и юноши и към психологическото консултиране Отлични комуникативни умения Добра компютърна грамотност Умения за работа в екип […]

» Прочетете повече

„Асоциация Анимус” започна изпълнението на проект за помощ на жертвите на трафик на хора

Днес официално стартира проект „Повишаване на ефективността на институциите при реферирането, обгрижването, закрилата и реинтеграцията на жертвите на трафик на хора чрез практическото прилагане на Трансграничния механизъм за насочване и обгрижване на жертви на трафик“. Той се изпълнява в сътрудничество между ДАНС, Националната комисия за борба с трафика на хора и Фондация „Асоциация Анимус”. Проектът се основава на разбирането, че […]

» Прочетете повече

Трафикът на хора като криминален бизнес

Safe Return Bg copy

Настоящият проект се осъществява в партньорство с TRILATERAL RESEARCH & CONSULTING LLP (Великобритания) – водеща организация, Свободният университет в Брюксел – VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL (Белгия), Университетът в Тилбург (Холандия), Съветът на Балтийските държави (Швеция), Националната агенция за борба с трафика на хора (Румъния), Кипърската полиция (Кипър), Ла Страда Интернешънъл (Холандия). Проектът цели да подпомогне всички заинтересовани страни в борбата с […]

» Прочетете повече

Интервю с Надя Кожухарова: Престъплението „трафик на хора“

Международната асоциация „Ла Страда“ (La Strada International) е европейска мрежа от независими неправителствени организации, които работят в сферата на превенцията на трафика на хора и подкрепата на жертвите. В нея членуват организации от България, Беларус, Чехия, Македония, Молдова, Полша, Украйна и Холандия. „Ла Страда“ отделя специално внимание на жените от Централна, Източна и Югоизточна Европа, а основната й цел е […]

» Прочетете повече

Интервю с Мария Чомарова: Домашното и сексуалното насилие вече не са тема табу

Фондация „Асоциация Анимус“, в която хиляди жени и деца – жертви на домашно и сексуално насилие, са намерили помощ, тази година отбелязва 20-годишен юбилей. Асоциацията е основана от специалисти, които могат да помогнат на нуждаещите се – психолози, психотерапевти, социални работници. През тези две десетилетия организацията създаде много оазиси, където хората търсят подкрепа и спокойствие – „Център за консултиране, психотерапия и психоанализа“, Гореща телефонна линия за преживели насилие, Кризисен център […]

» Прочетете повече
1 14 15 16 17 18 21