Обучения

3 baner obu4enia

6-8 юли, 2015г., БГЦПО, гр. Царево
Работа по случаи на сексуално насилие над деца

8-10, юли, 2015г., БГЦПО, гр. Царево
Работа с трудни клиенти

3-дневно обучение, септември, 2015г., БГЦПО, гр. Царево
Създаване, укрепване и управление на екипи

2-дневно обучение, 22-23 октомври, 2015г., гр. София
Работа с кандидат-осиновители и осиновители

3-дневно обучение, ноември, 2015г., Учебен център „Анимус”, гр. София
Обучение на социални работници от Отдел „Закрила на детето”, част от Национална кампания „Да бъдеш баща“

2-дневно обучение, Учебен център „Анимус”, гр. София
Оценка и подкрепа на деца, преживели насилие