Обучение: Базисни умения за психологическо консултиране: Провеждане на интервю и оценка на случай

обуцхение

За Вас психолози и социални работници, работещи в кризисни центрове и ЦОП, както и за по-широк кръг специалисти, Фондация „Асоциация Анимус” ще проведе обучение на тема:

БАЗИСНИ УМЕНИЯ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ: ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ И ОЦЕНКА НА СЛУЧАЙ. ТЕХНИКА НА КОНСУЛТИРАНЕ

Курсът ще разгледа следните въпроси:

– Какви са разликите между разликите между психологическото консултиране и

психотерапията?

– Психодинамичните теории на промяната;

– Основни техники на консултиранет, включително:

– Събиране и подреждане на информация;

– Ролята на чувствата и тяхното изразяване;

– Значението на отношенията с клиента и тяхното използване;

– Ново разбиране за собствената ситуация и мотиви, които клиентът постига.

В края на курса се очаква участниците да са придобили следните знания, умения и компетенции:

– знания, умения и компетенции в областта на консултирането;

– oбазисни умения за оценяване на ситуацията на клиента и разбиране на неговото функциониране;

– oбазисно разбиране на вътрешната динамика на клиента и разпознаване на неговите ресурси;

– базисни умения за изграждане на хипотези по случая, формулировка и план за работа;

– базисни умения за изграждане на план и стратегия за работа по конкретен случай;

Обучител: Димитър Германов

Обучението е 16 учебни часа, разпределено в 2 дена и ще се проведе на 10 и 11 май 2018г. в гр. София.

Обучителната такса е 170 лв. с включен обяд

Срокът за записване в обучението е до 08 Май 2018г.

Заявете участие на и-мейл: trainingcenter@animusassoctaion.org или на телефони 02 9835205; 9835305; 9835405.

Допълнителна информация може да получите от Миглена Атанасова- координатор на учебен център „Анимус”.

Програма

10.05.2018 г.

9.00 – 10.30 Откриване на обучението, представяне на участниците. Цел на обучението, очаквания, правила, програма. Защо психологическо консултиране?

10.30 – 10.45 почивка

10.15 – 12.15 Психодинамични теории на промяната

12.15 – 13.00 обедна почивка

13.00 – 14.30 Оценка и формулировка: събиране на информацията.

14.30 – 14.45 почивка

14.45 – 16.15 Оценка и формулировка: подреждане на информацията.


11.05.2018 г.

9.00 – 10.30 Асистиране на промяната: изразяване на чувствата.

10.30 – 10.45 почивка

10.15 – 12.15 Асистиране на промяната: използване на отношенията с клиента.

12.15 – 13.00 обедна почивка

13.00 – 14.30 Асистиране на промяната: ново разбиране.

14.30 – 14.45 почивка

14.45 – 16.15 Приключване на консултирането. Обобщение и приключване на курса.