Осъден трафикант плаща обезщетение на жертвата

Започна реалното изплащане на обезщетение за морални вреди на жертва на трафик на хора, подпомогната от фондация „Асоциация Анимус“. Става дума за пример на по-редките случаи на вътрешен трафик, където престъплението е извършено на територията на България, а извършителят и жертвата са български граждани.

Пострадалата К.Д. беше настанена в кризисния център на Анимус през 2013 г., когато се провеждаше разследването срещу нейния трафикант. По време на престоя си в кризисния център, тя получи психологическо консултиране и правна помощ. Информирана и подкрепена от екипа специалисти (психолог и адвокат), тя реши да се включи в започващия наказателен процес в Софийския районен съд като частен обвинител и граждански ищец. Миналата година наказателното дело приключи окончателно с победа за нея – трафикантът беше осъден, освен друго, на задължително включване в курсове за професионална квалификация, а съдът присъди 8000 лв. обезщетение за вреди от престъплението. По делото работи адвокат Наташа Добрева. В резултат на изпълнението на присъдата, трафикантът започна работа в строителна фирма. В началото на 2018 г. пострадалата предприе стъпки за събиране на обезщетението чрез частен съдебен изпълнител. Последва запор върху заплатата на осъдения и удържане на суми от нея, както и доброволно съгласие от негова страна за плащане на малки месечни вноски. В момента пострадалата живее в родния си дом, в малко населено място в Северозападна България, и е безработна.
Смятаме този случай за голям успех, защото жертвите на трафик рядко търсят обезщетение. Основната причина за това е, че нямат правна подкрепа.
В България обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, причинени от престъплението, може да се търси чрез граждански иск в наказателното производство. Жертвата може да предяви иск и в отделно гражданско производство, което е и единствената възможност за обезщетение за неимуществени вреди.
Обезщетение, но само за материални вреди, може да се получи и по реда на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления (в сила от 2007 г.). Необходимо е наказателното производство да е приключило. Компенсират се медицински и транспортни разходи, хонорари за адвокат и съдебни такси, пропуснати доходи и др. до 10,000 лева. До този момент, обаче, нито една жертва на трафик не е получила обезщетение по този ред.