Подкрепа и загриженост за момчета, преживели сексуално насилие

Проектът стартира през януари 2017 и ще приключи през януари 2019 и е финансиран от програмата Дафне на Европейска комисия. Целта на проекта е да изгради подкрепяща среда за потенциалните жертви на сексуално насилие от мъжки пол, за да намали вероятността и опасността да пострадат. По-специално проектът има за цел да подкрепи момчета и младежи, като идентифицира и обучи лица, към които пострадалите първо биха се обърнали за помощ. Това може да се постигне чрез създаване на програми за изграждане на капацитета на определени специалисти в различни институции като горещи телефонни линии за деца, училища, центрове за настаняване от семеен тип, младежки организации и социални услуги. Освен това момчетата в такива институции ще получават подкрепа, за да могат да подобрят знанията си по проблемите на сексуалното насилие, както и да повишат информираността си, като ще бъдат организирани специални програми и конференции на тези теми във всички страни-партньори по проекта.

Пет организации от пет различи Европейски страни – Германия, Австрия, България, Испания и Италия са партньори по проекта. Dissens е водещата организация със седалище в Берлин, Германия, основната им дейност са обучения и проучвания на половете и техните социални роли. Другите партньори са Фондация „Асоциация Анимус”, която предоставя психологически консултации и психотерапия на уязвими деца и възрастни в София; България, Verein für Männer- und Geschlechterthemen (VMG) – център за обучения, изследвания и психологическа подкрепа за мъже; Istituto degli Innocenti – организация, занимаваща се с грижа за децата и детските политики във Флоренция; AHIGE, която се занимава с равенство между половете в Испания.
Проектът е ориентиран към децата и проблемите на половото неравенство и чрез дейностите си ще се бори със стереотипите.
Повече за проекта можете на научите на сайта: boyscultureofcarebg