Национална гореща телефонна линия за пострадали от насилие

Stiker.inddНационална Гореща телефонна линия за подкрепа и насочване на хора, пострадали от насилие е 24 часова услуга на Фондация „Асоциация Анимус“. Тя се осъществява с безвъзмездната финансова помощ на Министерство на правосъдието, по Договор с рег.№ 93-00-61 от 14.02.2018 г.

Национална Гореща телефонна линия осигурява достъп до помощ за пострадали от домашно насилие и трафик на хора, като насочва пострадалите към социални услуги в цялата страна.

Услугата е насочена към жени, мъже и деца, и техните близки, които са станали жертва на насилие и експлоатация. Консултантите на Националната гореща телефонна линия могат да предоставят информация свързанa с превенция на трафика на хора, процедури за достъп до услуги и др.

Началото на Горещата телефонна линия е 01 октомври 1997 г. и за 20 години е приела 33 237 обаждания.

Тя е първата и понякога единствената възможност на хората, пострадали от насилие, да потърсят подкрепа.

На Горещата телефонна линия се обаждат хора, преживели:

 • домашно насилие
 • сексуално насилие
 • трафик на хора
 • друг вид насилие – институционално насилие, между съседи, от непознат и др.

Към тази телефонна линия се обръщат и близки на пострадали от насилие, представители на НПО, на институции в лицето на полиция, посолства, Отдел „Закрила на детето“, журналисти, учители, лекари и др.

Често обаждащите се не са готови да предприемат нещо веднага, нужно им е да си изяснят ситуацията, да получат подкрепа, да бъдат изслушани, необходимо е да мине време, за да се престрашат да предприемат и конкретни стъпки. Горещата телефонна линия е много важна като част от този процес, консултантите помагат като:

 • изслушват и оказват емоционална подкрепа
 • партнират в процеса на взимане на решение
 • информират и насочват към други служби при необходимост
 • в ситуация на криза, породена от непосредствен инцидент на насилие, консултантите на телефона изготвят план за сигурност и насочват клиента към Кризисния център за жени и деца, пострадали от домашно насилие или друга подходяща служба или програма
 • предоставят и превантивна информация за хора, които планират да пътуват или работят в чужбина, с цел да избегнат риска от попадане в ситуация на трафик;
 • предоставя се юридическа консултация – всяка сряда от 17:00ч. до 21:00ч.
 • консултират в условията на анонимност и конфиденциалност.

Именно заради условията на анонимност и конфиденциалност, които предоставя услугата, много хора се решават да потърсят помощ първо на този телефон.

ЕКИП:

Kонсултантите са доброволци. Те са най-голямото богатство на услугата.

От началото до настоящия момент са проведени 30 кампании за набиране и обучение на доброволци, а над 390 човека са ги преминали. Освен въвеждащото обучение, доброволците преминават и през различни надграждащи обучения – за работа с юноши, работа с клиенти в криза, за работа с хора с психични заболявания и др.

На 05 декември 2013г.- Международния ден на доброволците, екипът ни бе награден в категория: „Национални инциативи” на публична церемония „Доброволческа инициатива 2013”, организирана от Фондация „Лале” и Национален алианс за работа с доброволци.

Координатор: Жана Савова

Ние сме екип, който постоянно се стреми да подобрява своята работа. Какво мислите за разговора, който проведохте на Горещата телефонна линия за хора, пострадали от насилие 02/981 76 86? Мнението Ви е важно за нас!

feedbackhotline copy

 

Animus

 

Описание Сума
Дарение за Гореща линия за пострадали BGN