Публично обявление

Публично обявление за избор на изпълнител за графично оформление, предпечатна подготовка и отпечатване на „Българо-швейцарски насоки за идентификация, закрила и насочване на жертви на трафик”.

Във връзка с изпълнението на проект „Съвместни усилия от страна на България и Швейцария за незабавна и безусловна закрила на жертвите на трафик и превенция на трафика на хора”, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, фондация „Асоциация Анимус” Ви кани да представите оферти за графично оформление, предпечатна подготовка и отпечатване на „Българо-швейцарски насоки за идентификация, закрила и насочване на жертви на трафик”. Документът се изработва на няколко езика и в две версии – дълга и кратка.

Офертата трябва да включва следните параметри:

1) Българо-швейцарски насоки за идентификация, закрила и насочване на жертви на трафик – ДЪЛГА ВЕРСИЯ (черновата на документа е приблизително 150 стандартни страници)
Дизайн и оформление до PDF файл на 3 езика – български, немски и английски. Всеки език е в отделен файл.

2) Българо-швейцарски насоки за идентификация, закрила и насочване на жертви на трафик – КРАТКА ВЕРСИЯ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ (черновата на документа е приблизително 20 стандартни страници)
Дизайн и оформление на 5 езика

За печат:
Вариант 1. – формат А5, тяло 32 страници (или 24 или 28 стр.)
цветност – 2+2 цвята, корица 4+4 цвята, тел
тяло – 130 гр. мат
корица – 300 гр. мат
мат ламинат – едностранно

Вариант 2. – формат А5, тяло 32 страници (или 24 или 28 стр.)
цветност – 4+4 цвята, корица 4+4 цвята, тел
тяло – 130 гр. мат
корица – 300 гр. мат
мат ламинат – едностранно
Тираж
Български – 300 (може и 400 или 500, ако имаме пари)
Английски – 300
Немски – 600
Френски – 200 (може и 300)
Италиански – 100 (може и 200)
За допълнителна информация, моля да се обръщате към Надя Кожухарова, координатор на проекта – nadia.bk@animusassociation.org , тел: 02/983 52 05, всеки работен ден от 9:30 до 17:00 ч.

Краен срок : Офертите на заинтересованите лица се подават по електронен път до 10 април 2018 г до Фондация „Асоциация Анимус” на адрес адрес animus@animusassociation.org (с копие до Надя Кожухарова nadia.bk@animusassociation.org.)