Семинар “Предизвикателствата на първоначалното интервю в психоанализата”

Българско психоаналитично общество със съдействието на Фондация “Асоциация Анимус”, Ви кани на семинар на тема:

„Предизвикателствата на първоначалното интервю в психоанализата”
Дата: 21 април, 2018 г.

Адрес: Комплекс за социални услуги за деца и семейства, ул. Лада 2

ПРОГРАМА:
08:45 – 09:00 – Регистрация
09.00 – 11.00 – Откриване: запознаване с целите и програмата, представяне на водещите и участниците. Водещ: д-р Светослав Савов – Презентация I, водещ: д-р Даниела Алексиева
11.00 – 11.15 – Кафе пауза
11.15 – 12.45 – Презентация II, водещ: Весела Христова
12.45 – 13.30 – Обяд
13.30 – 15.00 – Супервизия на клинична работа на участниците в малки групи.
15.00 – 15.15 – Кафе пауза
15.15 – 16.45 – Супервизия на клинична работа на участниците в малки групи.
Закриване на семинара.
Водещи:

д-р Даниела Алексиева, психоаналитик, секретар на Българско психоаналитично общество

Весела Христова, обучаващ психоаналитик, член на Българско психоаналитично общество

д-р Светослав Савов, психоаналитик, член на Българско психоаналитично общество

Важна информация: Участниците в семинара имат възможност да супервизират своя клинична работа. Местата за представяне на случаи са ограничени. Ще бъдат включени първите подадени заявки.
За повече информация и записване:

д-р Светослав Савов
тел.: 0898566710
e-mail: svet.savov@gmail.com