График обучения

6-7 Април 2017г

Тема: Базисни умения за психологическо консултиране: Провеждане на интервю и оценка на случай. Техника на консултиране.

Място на провеждане: гр. София

27-28 Април 2017г

Тема: Психо-социална работа с приемни родители.

Място на провеждане: гр. София

16-17 Май 2017г.

Тема: Разпознаване и предотвратяване тормоза в училище.

Място на провеждане: гр. София

17-19 Юли 2017г.

Тема: Работа с трудни клиенти и клиенти със специфична проблематика.

Място на провеждане: БГЦПО, клон Царево

24-26 Юли 2017г.

Тема: Работа по случаи на сексуално насилие над деца.

Място на провеждане: БГЦПО, клон Царево

Септември

Тема: Създаване, укрепване и управление на екипи.

Място на провеждане: гр. София

Октомври

Тема: Работа с кандидат-осиновители и осиновители.

Място на провеждане: гр. София

Ноември

Тема: Оценка и подкрепа на деца, преживели насилие.

Място на провеждане: гр. София