График обучения

Юли

Тема: Работа по случаи на сексуално насилие над деца.
Място на провеждане: БГЦПО, клон Царево

Дата: 17-19 Юли 2017г.

Тема: Работа с трудни клиенти.

Място на провеждане: БГЦПО, клон Царево
Дата: 19-21 Юли 2017г.

Септември

Тема: Създаване, укрепване и управление на екипи.

Място на провеждане: гр. София

Октомври

Тема: Работа с кандидат-осиновители и осиновители.

Място на провеждане: гр. София

Ноември

Тема: Оценка и подкрепа на деца, преживели насилие.

Място на провеждане: гр. София