График обучения

Тема: Работа с кандидат-осиновители и осиновители.

Дата: 26-27 октомври 2017
Място на провеждане: гр. София

Ноември

Тема: Оценка и подкрепа на деца, преживели насилие.

Място на провеждане: гр. София