График обучения

УЧЕБЕН

ЦЕНТЪР 2019

Предстоящи обучение:

Тема: Базисни умения за психологическо консултиране:провеждане на интервю и оценка на случай. Техника на консултиране.
Кога? 06-07 юни 2019г., гр. София.
Срок за записване: 04 юни 2019г.
Базисни умения за психол. консулт 2019

Тема: Работа с трудни клиенти със специфична проблематика.
Кога? 17-19 юни 2019г. гр. Царево, в Българо-германския център за професионална квалификация.
Срок за записване: 14 юни 2019г.

Тема: Работа по случаи на сексуално насилие над деца.
Кога? 19-21 юни 2019г. гр. Царево, в Българо-германския център за професионална квалификация.
Срок за записване: 14 юни 2019г.
Предстоящи обучения Царево