Втората среща по проект “Подкрепа за жертвите на престъпления: създаване на модел на всеобхватна подкрепа, засилване правата на жертвите на престъпления”

На 7 и 8 юни 2018 г. се проведе на втората работната среща на партньорите по проект “Подкрепа за жертвите на престъпления: създаване на модел на всеобхватна подкрепа, засилване правата на жертвите на престъпления” („SupportVoC: Development of a Generic Support Services Model to enhance the Rights of Victims of Crime”) в гр. Палермо, Италия.

В работната среща участваха всички партньори – CESIE (Italia), които бяха домакини на срещата, UB (Spain), HFC (Cyprus) and KMOP (Greece) и фондация „Асоциация Анимус”.

IMG_3639

В рамките на първия ден всички партньори представиха извършената от тях работа по WP 2 (Activities 2.1 and 2.2) (Работен пакет 2) и подробно представиха резултатите от направените национални изследвания на законодателната рамка, с инкорпорирания анализ на направените качествени интервюта. Представянето беше последвано от дискусия по отношение на предизвикателствата, резултатите от тези дейности и последствията от тях в следващия пакет от дейности. Във втората част на деня, координатора на проекта от страна на главния апликант – Университета на Барселона, проф. Олга Юбани представи целите на следващия пакет от дейности WP3, методологията на работа и фазите на проучването на Университета на Барселона. В края на работния ден беше обсъдено предстоящото работно посещение за обмяна на опит в Барселона, възможни дати и предварителна програма.

През втория ден от срещата експертите от Kонсултативния съвет към проекта дадоха ценна обратна връзка на всички участници. HFC (Кипър) представиха накратко WP4 (Работен пакет 4), а партньорите от KMOP (Гърция) подробно представиха какво са направили по (Работен пакет 5) и какво предстои. Подробно бе обсъден проект на дизайн на брошурите, плакатите, предстоящите информационни дни и провеждането им във Гърция, Кипър, България и Италия през октомври 2018 г.

IMG_3640