Нашият екип

Център за консултиране, психотерапия и психоанализа

Мария Чомарова – Клиничен психолог, психотерапевт, психоаналитик, Директор
Надежда Стойчева 
– Клиничен психолог и психотерапевт, Директор
Надя Кожухарова 
– Клиничен психолог и психотерапевт, Национален координатор на програма Ла Страда-България
Катя Кръстанова
 – Клиничен психолог и психотерапевт, Координатор връзки с обществеността
Марина Ангелова
– Клиничен психолог и психотерапевт, Координатор международни проекти, програми за промоция на психично здраве и звено Превенция
Милена Лесева
– Рецепция

Детски център за застъпничество и покрепа

Ани Торозова – Психолог, Координатор на Детски център за застъпничество и подкрепа „Зона заКрила“
Елена Големеева Социален работник
Соня Пачункова – Психолог
Александър Степанов – Психолог
Маргарита Рафаилова – Психолог

Наташа Добрева Адвокат

Кризисно звено

Комплекс за социални услуги – ЦОП

Вилма Петкова – Директор
Мария Питерс – Психолог
Соня Петрова-Дочева – Психолог
Марина Грибачева – Симеонова – Психолог
Наталия Георгиева – Психолог
Ани Балчева – Психолог
Милена Димитрова – Психолог, Координатор на Гореща телефонна линия за пострадали от насилие
Петя Нинова – Логопед
Нели Стойчева – Василева – Рехабилитатор

Комплекс за социални услуги – Звено „Майка и бебе“

Зорница Атанасова – Социален работник
Мариета Деянова – Социален работник
Калина Маринова – Социален работник
Кристина Симеонова – Сътрудник социална работа
Десислава Лямова – Социален работник
Теодора Георгиева – Медицинска сестра

Администрация

Калина Гайдарова – Експерт по международни програми и проекти, лобист
Мария Трайчева – Административен асистент
Миглена Атанасова – Координатор програми и проекти, Координатор на Учебен център

Димана Шуранова – Административен специалист
Емилия Тончева – Касиер, домакин
Даниела Попова – Счетоводител