„Зовът на децата зад затворените врати”

01
Институт по социални дейности и практики и фондация „Асоциация Анимус” обявяват начало на кампанията „Зовът на децата зад затворените врати”.

 

ЦЯЛАТА КАМПАНИЯ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ОТ ТОЗИ ЛИНК

 

 

Кампанията е насочена към широката общественост и към родителите, целите са:

• да насочи вниманието към децата, които са жертви или свидетели на домашно насилие, показвайки колко болка, гняв, обич и вина има в думите, които казват;
• да повиши чувствителността към преживяванията на децата, когато им липсват думи да назоват страданието, което изпитват;
• да развие разбирането на родителите и обществото за домашното насилие като обществен проблем;
• да повиши информираността, относно последствията за пълноценното развитие на децата, които са свидетели или жертви на домашно насилие;
• да привлече вниманието върху факта, че семейството има основна отговорност за осигуряване на безопасна и подкрепяща среда за детето и да стимулира родителите да поискат подкрепа от компетентни професионалисти, когато имат нужда от нея;
• да повиши информираността на родителите за ресурси и специалисти, които да ги подкрепят за използване на ненасилствени методи за отглеждане и възпитание на децата;

В кампанията са използвани точни цитати на деца жертви на насилие, с които двете организации работят и подкрепят. Децата и родителите им са дали съгласие споделеното от тях да бъде използвано за целите на кампанията. Имената на децата са конфиденциални.

Кампанията ще се осъществява онлайн и ще продължи до края на следващата годината.
До края на кампанията, всеки родител може да пише в личните съобщения на Фейсбук страницата на проект BODROZI https://www.facebook.com/bodrozi/ , за да сподели проблем и да потърси насоки и информация за подкрепа от професионалисти.
Кампанията е част от проект BODROZI, осъществяван от Институт по социални дейности и практики и Фондация „Асоциация Анимус” с финансовата подкрепа на Европейски съюз. Основна цел на проекта е да се оптимизира реакцията на органите за закрила на детето в България в случаите на домашно насилие, в които децата са замесени деца, било то като жертви или като свидетели.
Проект „БОДРОЗИ” обединява подкрепа на редица институции още на етап кандидатстване – МВР, МП, АСП, УНИЦЕФ-България и общините Шумен и Монтана. Предвижда активна работа с институциите за консултиране и одобряване на редица обучителни материали по проекта и последващи обучения на над 1000 специалисти в цялата страна.
В дейностите на проекта е предвидено консолидиране на националния опит и добри практика за работа по случаи на деца жертви/свидетели на домашно насилие – като центровете за застъпничество и закрила за деца жертви на насилие „Зона ЗаКрила”, което да бъде вложено в обучителните материали и съответно разпространено в страната. В резултат ще се подобри практиката за работа с деца жертви или свидетели на домашно насилие.

Pomogni.net създаде приложение за подаване на сигнал за домашно насилие през смартфон в Pomogni.net.
Приложението има бутон, който при нужда се активира.
След натискането му на тел. 112 се изпраща автоматично информация за локацията на жертвата, имената ѝ и мобилен телефон.
Приложението е безплатно.
Тук можете да видите видео - как става използването на този бутон в приложението https://www.facebook.com/watch/?v=148856829877625
"Надяваме се тази нова функционалност да достигне до повече хора и да е полезна за жертвите на домашно насилие в България." - казват създателите.