„Асоциация Анимус” започна изпълнението на проект за помощ на жертвите на трафик на хора

Днес официално стартира проект „Повишаване на ефективността на институциите при реферирането, обгрижването, закрилата и реинтеграцията на жертвите на трафик на хора чрез практическото прилагане на Трансграничния механизъм за насочване и обгрижване на жертви на трафик“. Той се изпълнява в сътрудничество между ДАНС, Националната комисия за борба с трафика на хора и Фондация „Асоциация Анимус”. Проектът се основава на разбирането, че ефективното противодействие на организираната престъпност и наказателното преследване на извършителите е възможно единствено, ако има хуманно отношение и грижа за пострадалите. Проектът е базиран и на дългогодишния опит и сътрудничеството на Анимус и полицията в работата по случаи на трафик на хора. Защитата на интересите и правата на пострадалите са първостепенна грижа за всички партньори. Проекта е финансирани по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.
В откриващата конференция участваха извънредният и пълномощен посланик на Кралство Норвегия в България Гюру Катарина Викьор, както и представители на международните партньори – правоохранителни органи на Чехия, Полша, Румъния и Сърбия. Гости на събитието бяха Евгени Диков – директор на НСлС и зам.-главен прокурор на Република България; Цветомир Йосифов – ръководител на отдел „Международна правна помощ” на ВКП; Даниела Попова – ръководител на Специализираната Апелативна прокуратура; прокурори от ВКП; представители на Международната академия за обучение по киберразследвания и др.
Приветствия по повод откриването на проектите произнесоха председателят на ДАНС Владимир Писанчев, извънредният и пълномощен посланик на Кралство Норвегия в София Гюру Катарина Викьор, Антоанета Василева – административен секретар на Национална комисия за борба с трафика на хора и Надя Кожухарова от Фондация „Асоциация Анимус”.


.