„Асоциация Анимус“ набира доброволци за работа на Национална гореща телефонна линия за хора пострадали от насилие – 02/981 76 86Фондация „Асоциация Анимус“ набира доброволци за работа на Национална гореща телефонна линия за хора пострадали от насилие – 02/981 76 86

Условия за кандидатстване:

– Желание за трупане на опит и развитие в сферата на психологическото консултиране
– Интерес към психологическите измерения на насилието, травмата и възстановяването
– Желание за практически опит в подпомагането на хора
– Готовност за доброволческа дейност между 4 и 16 часа седмично
– Навършени 21 години
– Кандидатите да бъдат от София – град и София – област

Ако проявявате интерес, моля свържете се с нас на телефон 02/ 8130250, за да бъде насрочен час за интервю.

За одобрените на интервю кандидати – ще бъде организиран интензивен тренинг – от 18.05.2015г. до 22.05.2015г., който продължава пет дни, обхваща широк набор от теми и цели формиране на базови консултативни умения, умения за кризисна интервенция, запознаване със спецификата на травмата от преживяно насилие и процеса на преодоляването й. Тренингът е интерактивен и застъпените теми са богато илюстрирани с практически казуси и ролеви игри.

В края на обучението всеки от участниците получава сертификат.
Времето, през което всеки един консултант е работил доброволно на Горещата телефонна линия за пострадали от насилие, се счита за стаж и опит по специалността.
Кампанията за набиране на нови сътрудници за работа на Национална Гореща телефонна линия за пострадали от насилие продължава до 11.05.2015г.

За контакти и допълнителна информация: Рая Венциславова
Тел: 02/ 8130250
всеки работен ден от 9.00 до17.00 часа
e-mail: ksuds@animusassociation.org

Проект „Национална гореща телефонна линия за подкрепа и насочване на хора, пострадали от насилие”, финансиран от Министерство на правосъдието
по договор с рег. № 93-00-78/13.02.2015 г.