Бащите в социалната работа свързана със закрила на детето

IMG_9613

Завърши поредицата от обучения за социални работници на тема „Включване на бащите в социалната работа свързана със закрила на детето”.

 
В рамките на националната кампания „Да бъдеш баща” Асоциация Анимус проведе три обучения със социални работници от системата за закрила на детето в гр. София. Тяхната цел беше да развият у специалистите по-голяма чувствителност към ролята на мъжете в отглеждането на децата. С оглед спецификата на работа и целевите групи на социалните работници екипът ни се фокусира върху включването на значимите мъже с цел превенция на злоупотребата с деца или като ресурс за справяне при случай на дете в риск (нуждаещо се от настаняване извън семейството, претърпяло насилие или въвличащо се в рискови поведения).

 
Важна част от работата ни беше да изследваме възможности около това как да се привлекат изобщо мъжете в социалната работата по случаи. Множество изследвания показват, че за самите мъже социалната, здравната система и училището, са считани за недостъпна територия на майките и на жените. Там те се чувстват неспокойни и очакват да чуят упреци към родителството си. От страна на специалистите, работещи в тази сфера също съществуват предразсъдъци и стереотипи, които повлияват преценката им относно въвличане на бащите и други мъже от разширеното семейство при планирането на случаите. Един от основните стереотипи се състои в това, че връзката на майката с детето се счита за даденост, докато бащата сякаш трябва да я доказва непрестанно.

 
Обратната връзка от участниците показа, че за тях е било много ценно да сверят гледната си точка с тази на други колеги, да си припомнят важността и спецификите на мъжкото участие в грижата за децата, както и да обогатят уменията си за оценяване на случай на въвличане на деца в конфликт между родителите и работа със самите родители в тези случаи. Осезаема и безспорна бе необходимостта на социалните работници от редовна супервизия и професионална подкрепа в ежедневните предизвикателства на тяхната сложна професия.

 
Участието на мъжете в грижата за децата, както и включването им в социални услуги е от изключителна важност, тъй като: бащите са съществена и специфична част от семейната система и динамика и те са част от решението на проблемите с децата им точно толкова, колкото и майките.

 

20151113_134338