Библиотека за играчки

В началото на месец май беше открита първата в София „Библиотека на играчките” в Комплекса за социални услуги за деца и семейства на Фондация Асоциация Анимус. Библиотеката на играчките дава възможност на деца на възраст между 0 и 4 години да играят с образователни играчки, подпомагащи детското развитие в петте основни области – познавателна, обща и фина моторика, социално-емоционална сфера и общуване. Библиотеката се намира на ул. „Лада” № 2 и е отворена по график за деца ползващи услугите на комплекса.

БИБЛИОТЕКА НА ИГРАЧКИТЕ „Библиотека на играчките” на WWO представлява ресурс за децата , за да се превърнат в активни участници в своята собствена среда чрез играта. WWO в България изгради до днес „Библиотеки на играчките” в 19 партньорски организации за деца на възраст от 0 до 7 години и един център в общността, който работи с деца със специални потребности. „Библиотеките на играчките” предоставят възможност на полагащите грижи да подкрепят детското развитие чрез целенасочена игра.
Програмата „Библиотека на играчките” включва:
• Обучение на полагащи грижи, учители, педагози, директори, медицински сестри и психолози от група специалисти-консултанти на WWO;
• Селекция от внимателно подбрани обучителни играчки;
• Организация на библиотеката;
• Създаване на ръководство по проекта и референтни карти, съдържащи цели в основните области на равитие – познавателна, обща и фина моторика, социално-емоционална сфера и общуване, както и примерни игри.